Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Lionsclub Isala Doetinchem

Lionsclub Isala is opgericht op 3 juni 1991 als een Lionsclub met alleen vrouwelijke leden. Sinds juli 2016 zijn we een gemengde club dus zowel vrouwen als mannen.


De we serve gedachte staat voorop maar ook is er tijdens de bijeenkomsten gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen en vertrouwde sfeer.

Jaarlijks bepalen de leden van LC Isala met elkaar voor welke doelen zij zich inzetten. Deze doelen zijn zeer divers en lopen uiteen van letterlijk de handen uit mouwen steken, het ondersteunen van maatschappelijke projecten tot het organiseren van acties om geld te werven voor een bepaald doel.
Een paar voorbeelden uit de afgelopen jaren: nachtelijke zwemactie voor slachtoffers van de aardbeving in Pakistan, actie voor het plaatsen van Stolpersteinen in Wehl, koken voor mantelzorgers, kledingbeurs, verwendag voor tienermoeders, inzet voor Taalhuis Achterhoek , het ondersteunen van een Dushi-huis en het verzorgen van de vakantietas voor kinderen uit armoedegezinnen, DE-actiepunten inzamelen voor koffie voor de Voedselbank.

Leden:

 • Jurgen Anneveldt
 • José Barendsen
 • Angelo Besikci
 • Mieke van den Broek
 • Roeli Buter-Procopiou
 • Els Gastelaar
 • Jan-Herman Hanskamp
 • Valery ten Have
 • Marjolein van der Laan
 • Monique L'Hoir
 • Marchien Oosterhuis
 • Anja Reimert
 • Anneke Ros
 • Ria Schutte
 • Caroline Smeets
 • Ron Steens
 • Betty Weerdesteijn

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Heb je belangstelling voor een lidmaatschap met LC Isala Doetinchem? Ga dan naar ons Aanmeldingsformulier

 

Test2